Styleguide för digitala tjänster

Här kan du läsa mer om vår styleguide och vad den syftar till.

Länsstyrelsens styleguide bidrar till:

  • Att användarna av våra digitala tjänster möter en enhetlig grafisk profil och får en likvärdig användarupplevelse.
  • Att innehållet i våra digitala tjänster är tillgängligt.
  • Kostnadseffektiv utveckling genom återanvändbara komponenter.

Tillgänglighet

Som myndighet måste vi följa webbdirektivet som säger att våra webbplatser, e-tjänster och appar samt vårt innehåll ska vara tillgängligt för alla, oavsett funktionsvariation. Detta kräver att vi följer kriterierna i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och uppnår nivå A och AA.

Riktlinjer för tillgängligt webbinnehålllänk till annan webbplats

Responsivitet

Designen är responsiv och varierar elementens storlek, utseende och placering beroende på vilken skärmupplösning (viewport) som användaren har. Det finns i huvudsak tre varianter för innehållet:

  • Stor enhet: Motsvaras oftast av en desktop eller en liggande läsplatta, 769-1140 px
  • Mellanstor enhet: Brukar innebära en stående läsplatta, 650-768 px.
  • Liten enhet: Oftast en mobil, 320-649 px.

Över 1140px och under 320px flödar inte utseendet längre.

Kontakt