Styleguide för digitala tjänster

Här kan du läsa mer om vår styleguide och vad den syftar till.

Länsstyrelsens styleguide bidrar till:

  • Att användarna av våra digitala tjänster möter en enhetlig grafisk profil och får en likvärdig användarupplevelse.
  • Att innehållet i våra digitala tjänster är tillgängligt.
  • Kostnadseffektiv utveckling genom återanvändbara komponenter.

Tillgänglighet

Som myndighet måste vi följa webbdirektivet som säger att våra webbplatser, e-tjänster och appar samt vårt innehåll ska vara tillgängligt för alla, oavsett funktionsvariation. Detta kräver att vi följer kriterierna i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och uppnår nivå A och AA.

Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll Länk till annan webbplats.

Responsivitet

Designen är responsiv och varierar elementens storlek, utseende och placering beroende på vilken skärmupplösning (viewport) som användaren har. Det finns i huvudsak tre varianter för innehållet:

  • Stor enhet: Motsvaras oftast av en desktop eller en liggande läsplatta, 769-1140 px
  • Mellanstor enhet: Brukar innebära en stående läsplatta, 650-768 px.
  • Liten enhet: Oftast en mobil, 320-649 px.

Över 1140px och under 320px flödar inte utseendet längre.

Kontakt