Inställningar för webbformulär

När du skapar ditt formulär så behöver du ställa in några saker i ditt formulär för att det ska fungera.

Avsändaradress

Alla mejl från formulär på webbplatsen som har adressändelsen ”@lansstyrelsen.se” stoppas idag av säkerhetsmässiga skäl. Det viktiga är att avsändaradressen har ändelsen @webb.lansstyrelsen.se.

Exempel: Du kan INTE använda ändelsen ”@lansstyrelsen.se” i avsändaradressen när du testar formulär. Däremot går det bra att använda test@webb.lansstyrelsen.se.

noreply@webb.lansstyrelsen.se är centralt inställt som avsändaradress på hela webbplatsen. Men det finns en möjlighet att frångå detta och lägga till en avsändaradress manuellt när man skapar ett nytt formulär.

Innehåll i notifiering

I webbformuläret under E-post finns en box som heter Innehåll i notifiering. När man anmäler sig till en kalenderaktivitet skickas ett mejl till den person på länsstyrelsen som valt att ta emot anmälningarna. Är någon av dessa boxar ifyllda innehåller mejlet namn osv på personen som anmält sig, dvs personuppgifter.

Vi rekommenderar att dessa boxar inte klickas i. Detta för att undvika att personuppgifter skickas ut till mejlkorgar i onödan. Personen som tar emot anmälningarna kommer fortsatt få ett mejl varje gång någon anmäler sig. Men där det bara står att en person anmält sig. För att se mer information måste man gå in och titta i deltagarlistan som ligger på webben.

I mallen för webbformuläret är dessa rutor inte iklickade per default.

//

DENNA TEXT SKA UPPDATERAS

E-postformulär - Förklara hur man ser att det är ett e-postformulär och fyll i hur inställningarna ska vara

Frågeformulär-Förklara hur man ser att det är ett Frågeformulär och fyll i hur inställningarna ska vara

Webbformulär - Förklara hur man ser att det är ett webbormulär och fyll i hur inställningarna ska vara

//

Felmeddelande vid bifogande av för stora filer i e-postformulär

För att den som bifogar för tunga filer, över 10 MB, när de skickar in ett e-postformulär ska få ett felmeddelande om att filen är för stor behöver du kryssa i Markera fält med valideringsfel under fliken Utseende. Besökaren får då ett felmeddelande om att "Filen är för stor, maximal storlek är 10 MB."

Besökaren får motsvarande felmeddelande om den sammanlagda tyngden på alla bifogade filer överstiger 10 MB.

Kontakt