Endast ett formulär per sida

​Enligt rekommendationer från SiteVision ska vi inte ha flera formulär på samma sida då det kan uppstå krockar med anmälningarna.

Har ni fler formulär på samma sida, gör följade:

1. Skapa en undersida per formulär. Alternativt att ett formulär ligger kvar på huvudsidan och det andra formuläret läggs på en undersida.

2. Länka till den nya formulärssidan från huvudsidan där informationen finns.

3. Innehållssidor som innehåller formulär märks med metadatan e-tjänst i fältet informationstyp. Och med vilken kategori de tillhör i metadata-fältet "vad vill du göra". Detta för att de ska synas i söket för e-tjänster.

Kontakt