Accordion

Använd accordians för att förenka sidor genom att inte visa information som inte gäller för alla. Överanvänd inte funktionen. Ibland är det bättre att använda flera sidor.

Obs! Lägg inte formulär i accordians, eftersom det kan vara svårare för användaren att hitta dessa då.

Vill du använda en dekorationsmall med enbart en textmodul så kan sätta dekorationsmallen direkt på den textmodulen.

Vill du lägga in flera moduler i dekorationsmallen, exempelvis en textmodul och en bildmodul så skapar du en layout först. Lägger på din dekorationmall på layouten och lägger in dina moduler i den layouten. Se exempel nedan:

För mer information om hur du använder en dekoration se SiteVisions hjälpwebb. Länk till annan webbplats.

Accordions med grå botten

Den gråa accordion är en h2 tagg. Grå botten kan användas när bakgrunden på resten av sidan är vit.

Accordion av textmodul:

Här skriver du ditt innehåll

Accordions med vit botten

Den vita använder en h3 tagg. Accordians med vit botten används med fördel på grå botten, men kan användas på vit botten också. Det beror på sidans utformning i övrigt.

I denna kan du både ha text och bild.

Här skriver du ditt innehåll

Accordions med annan accoridion i

Du kan också lägga Accordion i accordion. Skapa då en layout och lägg accordians där i.

Här skriver du text. Tänk på att ställa in mellanrum så det inte blir så tajt till nästa accordian. Det gör du genom att högerklicka på textblocket, välj egenskaper och avstånd (CSS padding). Välj avstånd nertill och fyll i 1.2 em.

Här skriver du text

Accordion - H4

Du kan också välja att sätta storlek H4 på en accordion om du har många på en sida. Men då måste du satt accordions med storlek H2 och H3 först.

Här skriver du ditt innehåll.

Accordion med bild och text

I både grå och vit accordion går det bra att ha både bild och text.

Här skriver du ditt innehåll. Du kan om du vill klistra in en bild och fortsätta med texten nedanför.

Här kan du fortsätta att skriva.

Hur du lägger till en accordion

Det modulen heter visas som accordionrubrik (grön pil) och det som finns i redigeringsytan (blå pil) visas i den utfällbara ytan.

Vill du lägga in flera moduler i dekorationsmallen, exempelvis en textmodul och en bildmodul så skapar du en layout först. Lägger på din dekorationmall på layouten och lägger in dina moduler i den layouten.

Använda dekoration på layout

Vill du använda en dekoration på en layout så är det viktigt att du ställer in rätt avstånd. Högerklicka på layouten (ornage pil) och välj Egenskaper.

För att se till att avstånden blir korrekta högerklickar du på layouten och väljer "Egenskaper" (lila pil).

Nu fälls en ruta ut från högersidan. Fäll ut vyn för Mellanrum och ställ in den på 1.2 em (rosa pil).

OBS! Det är jätteviktigt att du inte anger något annat mått eftersom vi vill att webbplatsen ska ha ett enhetligt utseende.

Kontakt