Bilder och foton

Bildmodulen används för alla bilder på webbplatsen. Här kan du läsa om bildstorlekar och var de används.

Behöver du hjälp hur du använder bildmodulen kan du läsa mer på SiteVisions hjälpwebb Länk till annan webbplats..

Bilder skalas automatiskt om på siten och för att undvika att bilder blir pixliga på olika typer av skärmar ska helst största storleken användas 770x420px. (förutom för publikationsbild och liten bild).

Undvik att ha text i bild. Dels är det dåligt ur tillgänglighetssynpunkt och dels kan det bli tokigt när bilden skalas om.

Vilket format ska användas vart?

Bild till puff på startsidan, stor bild till undersidor, reservatbild och nyhetsbild: 770x420px

För puffar på startsidan skalas bilden om och spar mitten av bilden. För att se vad som sparas kan du använda en mall som finns på samarbetsytan Länk till annan webbplats.. Öppna mallen i photoshop.

Liten bild: 230X190px

Puffbild: Vi rekommenderar 770x420 då mindre bilder kan bli suddigt på en del skärmstorlekar. Gamla måttet 340X185px fungerar fortfarande.

Publikationsbild: 230X330px

Bild över hela kolumnbredden, används även i puffar på startsidan 770x420 px

Brunnshyttebacken i Örebro län

Små bilder

230x190 px

Puffbilder för puffar under menyingångarna

Vi rekommenderar att även här ha bildstorlek 770x420 px. Men det gamla måttet 340x180 fungerar fortfarande. Kan bli något suddigt på en del skärmstorlekar.

340x180 px

Björnhanne i skogen, vårvinter

Bild med bildtext:

För att lägga till en bildtext, dubbelklickar du på bilden, väljer fliken Texter högst upp i modulen och lokaliserar textrutan vid "Bildtext (visas under bilden)".
Här skriver du i din text. Ska det inte finnas en text låter du textrutan vara tom.

För mer information:
https://help.sitevision.se/SiteVision_4_0/12701827.html Länk till annan webbplats.

Detta är en bildtext - byt denna till den du vill ha

Liten bild med text bredvid

Lägg till en Radvis layout.

Högerklicka på denna och väljd dekorationsmallen "Liten bild med text bredvid".
Lägg till EN bild och EN textmodul.

Kopiera och klistra in layouten om du vill ha fler stycken.

Dummybild

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Alt-text för bild

Det är väldigt viktigt att fylla i om bilden ska ha en alt-text. Har den inte det blir det tillgänglighetsfel. Har bilden inget direkt syfte utan är enbart en dekorationsbild så väljer du dekorationsbild.

Bild på hur man ställer in Alt-text

Bildbeskrivning

Glöm inte att fylla i bildbeskrivning. Det kan du göra genom att klicka på bilden. Då kommer du till bildarkivet. Till höger ser du vilka bildbeskrivningar bilden har. Här kan du trycka redigera och skriva Bildbeskrivning.

Bild på bildbeskrivning

Bildspel:

Kontakt