Tabeller

Undvik tabeller om du kan då de inte blir bra i mobilvy. Om du ändå använder en tabell. Tänk på att tabellen måste ha tabellbeskrivning annars blir det tillgänglighetsfel.

Mer information om tabeller hittar du på SiteVisions hjälpwebb.länk till annan webbplats

Skriv tabellbeskrivning här

Namn

Mobil

E-post

Förnamn Efternamn

070-XXX XX XX

fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Förnamn Efternamn

070-XX XX XX

fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Förnamn Efternamn

070-XX XX XX

fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Förnamn Efternamn

070-XX XX XX

fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Kontakt