Sociala medier i sidfoten

Du har möjlighet att ändra och lägga till fler eller ta bort sociala medier i sidfoten. Sociala medier syns under loggan i sidfoten.

Varje län har en mapp som heter komponenter (blå pil).

I den finns en sida som heter Sociala medier - [län] (röd pil).

På den sidan finns den en modul som heter Sociala medierlänkar (grön pil).

OBS! Ta ej bort layouten den ligger i eller flytta modulen utanför layouten.

Dubbelklicka på modulen för att öppna den.

Här kan du fylla i länkarna till dina sociala medier. Klicka ur boxen "Använd standardvärde" för att kunan skriva.

Vissa sociala medier kan ha flera av varje. Dessa kan ni också fulla i här. Det måste dock finas ett primärt värde innan denna kan fyllas i.

Kontakt