Relaterad information

Här kan du hitta information hur du använder rutan Relaterad information.

Relaterad information finns på alla undersidor som använder någon av mallarna:

  • "Standardsida målgrupp"
  • "Nyhet"
  • "Kalenderhändelse"

Relaterad information syns enbart om man fyller den med innehåll.

För att lägga till Relaterad information, vilket görs som länkar till filarkivet, internalänkar, externa filer, i rutan Relaterad information, högerklickar du på sidan och väljer egenskaper och sedan metadata. Alternativt publicerar du sidan och väljer metadata.

För att lägga till något i rutan (som enbart syns om det finns något i den) väljer du "Lägg till..." (Gröna pilen)

Då dyker det upp 3 valmöjligheter.
Användare och text kan du bortse ifrån.

Klicka på alternativet Länk (Blå pil) för att lägga till en länk.

Här fyller du i Namn (röd pil) = det du fyller i här visas på sidan.

Sedan pekar du ut var länken ska gå (rosa pil).

Du kan välja mellan olika länktyper genom att klicka på den lilla pilen bredvid ordet Länktyp (Lila pil).
Du kan bortse från alla förutom:

  • Internsida
  • Externsida
  • Fil

Väljer du Intersida, så pekar du ut vilken sida du vill länka till i strukturen.
Väljer du Extersida, så fyller du i adressen till den externa filen.

Väljer du fil, så pekar du ut en fil i filarkivet i SiteVision.

Välj om länken ska öppna sig i nytt fönster eller inte (Oranage pil).

Riktlinjer:

  • Intrernlänk = inte nytt fönster
  • Externlänk = nytt fönster
  • Fil = nytt fönster

Klicka på OK för att spara.

Nedan följer ett exempel på hur det skulle kunna se ut:

Kontakt