Kontaktuppgifter på webbplatsen

Här kan du hitta information om kontaktytor på webbplatsen och hur de används.

Kontaktikon i sidhuvudet

Kontakt i anslutning till H1

Det finns också en kontaktaknapp på varje undersida i anslutning till H1. Klickar användaren på den knappen scrollas hen ner till kontaktuppgifterna längst ner på sidan (grå ruta).

Bild på kontakt i anslutning till H1

Kontaktruta längst ner på sidan

På varje sida finns en ruta för kontaktuppgifter. Kontakuppgiften kan hämtas från AD eller läggas in som kontaktkort. I metadatat för respektive sida väljer du att lägga till kontaktuppgift.

En sida ska alltid ha en kontakväg. Vi rekommenderar att inte lägga ut enskilda personers kontaktuppgifter utom i undantagsfall. Utan istället hänvisa till en funktionsbrevlåda. Detta för att ett ärende inte ska fastna hos en enskild menarebetare som inte är på plats. Samt att vi vill undvika att ha personuppgifter på webbplatsen så långt det är möjligt.

Bild på kontakt grå ruta

Så här gör du för att lägga till en kontaktperson

För lägga till en kontaktperson från AD:et eller från ett kontaktkort högerklickar du på sidan och väljer egenskaper och sedan metadata. Alternativt publicerar du sidan och väljer metadata.

Leta reda på alternativet "Kontakt från AD" (blå pil) och/eller "Kontakt från mapp" och klika i rutan (grön pil).

Kontakt från AD:

När du valt att lägga till en användare från AD:et söker du fram användaren (rosa pil).
Du skriver i namnet på personerna du letar efter i rutan och trycket Enter eller på sök ikonen (orange pil).

Får du ingen träff kan du testa att enbart söka på exempelvis efternamnet genom att byta "Namn" till "Efternamn" genom att klicka på en lila pilen (lila pil).

OBS! Gå INTE via arkivet och peka ut användare från katalogen då ni inte enbart hittar lokala SiteVision användare här och inte AD användare. Sök ALLTID.

När du sökt, kommer det fram en lista på namn som matchar din sökning.
Markera personen (svart pil).
Välj OK (grå pil).

Kontakt från mapp - kontaktkort.

För att lägga till ett kontaktkort väljer du "Lägg till..." och sedan "Länk" (röd pil).
Du ska inte använda "Text" eller "Användare" här.

Döp kontaktkortet till något logiskt som hjälper dig veta vad det är (visas inte utåt) (Turkos pil).

Leta reda på mappen kontaktkort (ljusgrön pil) och leta reda på ditt läns mapp.

Peka ut de kontaktkortet du letar efter (ljusblå pil).

Skapa ett nytt kontaktkort som man kan lägga till på sidor

Gå till mappen Kontaktkort (ljusgul pil).

Leta reda på ditt läns mapp.

Välj Skapa ny (vit pil).

Leta fram mallen "Kontaktkort" (ljusgrå pil).

Döp den till något logisk så du och andar förstår vad det är för något (brun pil)

En ny sida skapas.

Fyll i Namn, Titel, Mail och Telefonnummer i redigeringsytan.

VIKTIGT! Döp ej om modulen i Innehåll nere till vänster.

Glöm inte att publicera sidorna när du är klar.

Kontakt