Hur lägger jag till en Länk med grå border

Vill man förtydliga en länk kan man välja att använda modulen "Länk med grå border".

För att ändra vad som ska visas i denna dubbelklickar du på modulen.

Här kan du fylla i din rubrik, din text, din länk, lägga till en bild samt välja om länken ska vara helbredd eller halvbredd.

Rubrik (blå pil) och Text (grön pil):
Fyll i som vanlig text.

Bild (röd pil):
För att peka ut din bild, pekar du ut den i bildarkivet. Vill du inte ha en bild så pekar du ut Bildarkivet som din bild så dyker ingen bild upp.

Länk (lila pil):
Skriv in din länk, så sprider den sig på hela klickytan.
OBS! Den måste ha https:// eller http:// framför,
exempelvis http://www.lansstyrelsen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Halvbredd (rosa pil):

  • Vill du att rutan ska vara helbredd låter du den var ainställd på "Använd standardbredd".

  • Vill du att rutan enbart ska tecka halva bredden klickar du ur "Använd standardbredd" och ser till att rutan under är iklickad (orange pil)

OBS! När du lagt till din länk kan du behöva uppdatera sidan för att se det verkligen utseendet på grund av en bugg i SiteVision. Gå bort från sidna och gå tillbaka eller högerklicka på sidna i navigationen och välj Uppdatera.

Nedan kan du se hur modulen fungerar:

Kontakt