E-tjänstlänk

Vill du använda en dekorationsmall med enbart en textmodul så kan sätta dekorationsmallen direkt på den textmodulen.

Vill du lägga in flera moduler i dekorationsmallen, exempelvis en textmodul och en bildmodul så skapar du en layout först. Lägger på din dekorationmall på layouten och lägger in dina moduler i den layouten. Se exempel nedan:

För mer information om hur du använder en dekoration se SiteVisions hjälpwebb:
https://help.sitevision.se/SiteVision_4_0/12703536.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur du lägger till en länk till E-tjänster:

För att lägga till en faktaruta, använder du dig av SiteVision standard för att välja en dekorationsmall. Dekorationen du ska använda heter "E-tjänstlänk".

Nedan följer några exempel hur det fungerar:

Sök tillstånd om bla bla

Listning av e-tjänster på startsidan

Instruktion för hur du listar e-tjänster på startsidan finns att läsa på sidan

E-tjänster och blanketter

Kontakt