Vägledning för hållbar vindkraft

Om publikationen

Löpnummer: 2021-03

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

En sjö med vindkraftverk i bakgrunden

Vägledningen för hållbar vindkraft i Dalarna är en produkt av en dialogprocess med elva organisationer som representerar olika samhälls- och vindkraftsintressen, som genomförts i form av ett projekt.

Insikter och slutsatser från dialogen har sammanfattats i nio arbetsområden och 26 rekommendationer som kan användas för att kunna planera och etablera vindkraft på ett hållbart sätt i Dalarna.

Rekommendationerna riktar sig i lika hög grad till länets myndigheter, kommuner och organisationer som till nationella myndigheter och verksamhetsutövare som avser bygga vindkraft i Dalarna.

Kontakt