Risk för vattenbrist i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vägledning för hållbar vindkraft

Om publikationen

Löpnummer:
2021-03
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Rapport
En sjö med vindkraftverk i bakgrunden

Vägledningen för hållbar vindkraft i Dalarna är en produkt av en dialogprocess med elva organisationer som representerar olika samhälls- och vindkraftsintressen, som genomförts i form av ett projekt.

Insikter och slutsatser från dialogen har sammanfattats i nio arbetsområden och 26 rekommendationer som kan användas för att kunna planera och etablera vindkraft på ett hållbart sätt i Dalarna.

Rekommendationerna riktar sig i lika hög grad till länets myndigheter, kommuner och organisationer som till nationella myndigheter och verksamhetsutövare som avser bygga vindkraft i Dalarna.

Kontakt