Snö i framtida klimat - För de sju nordligaste länen

Om publikationen

Löpnummer: 2021-03

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284:5954

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 21

Publikationstyp: Rapport

SMHI har gjort fördjupade snöanalyser för de sju nordligaste länen; Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg, Dalarna och Värmland.

I de länsvisa klimatanalyserna (SMHI, 2015) presenterades tämligen kortfattad information om framtida snöförhållanden. Därför har länsstyrelserna i de sju nordligaste länen efterfrågat kompletterande analyser av hur snöförhållanden kan komma att utvecklas i området i ett framtida klimat.

Analyserna visar på mycket kraftiga minskningar av såväl snödjup som antal dagar med olika snömängd. Minskningar väntas under hela snösäsongen och i stort sett över hela norra Sverige. Allra mest påtagliga väntas minskningarna bli i delar av Värmland och Dalarna, samt längs Norrlandskusten.

Kontakt