Snö i ett framtida klimat i Dalarnas län

Om publikationen

Löpnummer:
2021-02
Diarienummer:
8613-2021
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
Rapportframsida, bild på ett snötäckt fjäll

SMHI har gjort fördjupade snöanalyser för de sju nordligaste länen; Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg, Dalarna och Värmland.

I de länsvisa klimatanalyserna (SMHI, 2015) presenterades tämligen kortfattad information om framtida snöförhållanden. Därför har länsstyrelserna i de sju nordligaste länen efterfrågat kompletterande analyser av hur snöförhållanden kan komma att utvecklas i området i ett framtida klimat.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har därefter valt att i denna rapport särskilt belysa de resultat som tagits fram för Dalarnas län.

Analyserna visar på mycket kraftiga minskningar av såväl snödjup som antal dagar med olika snömängd. Minskningar väntas under hela snösäsongen och i stort sett över hela norra Sverige. Allra mest påtagliga väntas minskningarna bli i delar av Värmland och Dalarna, samt längs Norrlandskusten.

Kontakt