Dalarnas regionala skogsprogram

Om publikationen

Löpnummer:
2021:04
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
ISSN: 1654-7691.
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
91
Publikationstyp:
Rapport
En skog av tallar

I Skogsprogrammet för Dalarnas län definieras nuläge och förutsättningar för att skogen även i fortsättningen ska bidra till hållbar tillväxt och utveckling av en växande bioekonomi.

I programmet tas ett brett grepp över de intressen som berör skogen, avgränsat till de fem fokusområden som det nationella programmet bygger på. Avsikten är att programmet ska hållas levande och implementeras i ordinarie verksamheter för att säkerställa långsiktiga effekter.

Nästa steg i arbetet är att ta fram en handlingsplan för
konkreta åtgärder.

Kontakt