Årsredovisning 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:01
Diarienummer:
106-2486-2021
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
142
Publikationstyp:
Rapport
Framsidan av Årsredovisning 2020, Länsstyrelsen i Dalarnas län

I vår årsredovisning presenterar vi det arbete som skett på myndigheten under året.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)