Årsredovisning 2020

Om publikationen

Löpnummer: 2020:01

Diarienummer: 106-2486-2021

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 142

Publikationstyp: Rapport

Framsidan av Årsredovisning 2020, Länsstyrelsen i Dalarnas län

I vår årsredovisning presenterar vi det arbete som skett på myndigheten under året.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)