Testcyklister för inventering av cykelvägnät

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
8
Publikationstyp:
Broschyr/folder
En asfaltsväg med en ikon för cyklar på asfalten

Här följer en sammanfattning av framgångar och utvecklingsförslag som framkommit från projektet Hela Dalarna cyklar 2.0 samt en handledning för de som önskar använda testcyklister för inventering av befintliga cykelvägnät.

Ett av projektets delprojekt var att använda feriearbetande ungdomar som
testcyklister. Vid projektets start 2019, hade anmälan gått ut för att erbjuda ungdomarna feriearbete. De deltagande kommuner fick då frågan om att anlita cykelföreningar som testcyklister. Sju kommuner nappade, men endast sex kunde genomföra testcyklister.

2020 gjordes en satsning på feriearbetande ungdomar som testcyklister. Tre kommuner önskade genomföra detta, men på grund av covid-19 var det endast två kommuner som slutförde. Mora hade redan 2018 använt sig av feriearbetande ungdomar som testcyklister och deltog i projektets utvärdering även om de genomförde inventeringen innan projektets start.

Kontakt

Gittan Matsson

Friluftssamordnare