Sutrapportering regionala utvecklingsinsatser inom betaltjänstområdet

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 341-2631-2019

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 11

Publikationstyp: Rapport

Slutrapportering regionala utvecklingsinsatser
inom betaltjänstområdet i Dalarna med inriktning
digitalt utanförskap.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har sökt och beviljats bidrag till utformning och genomförande av regionala stöd- och utvecklingsinsatser enligt förordning 2014–139 avseende grundläggande betaltjänster.

Projektet pågick under 2019–2020.

Målet var att öka den digitala kunskapen för utsatta grupper i Dalarna genom informations- och utbildningsinsatser. Därigenom underlättas människors möjligheter att kunna använda digitala betaltjänster.

Kontakt

Valentina Söderberg

Projektledare Digitalt utanförskap