Slutrapportering regionala utvecklingsinsatser inom betaltjänstområdet

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
341-2631-2019
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
11
Publikationstyp:
Rapport

Slutrapportering regionala utvecklingsinsatser
inom betaltjänstområdet i Dalarna med inriktning
digitalt utanförskap.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har sökt och beviljats bidrag till utformning och genomförande av regionala stöd- och utvecklingsinsatser enligt förordning 2014–139 avseende grundläggande betaltjänster.

Projektet pågick under 2019–2020.

Målet var att öka den digitala kunskapen för utsatta grupper i Dalarna genom informations- och utbildningsinsatser. Därigenom underlättas människors möjligheter att kunna använda digitala betaltjänster.

Kontakt

Valentina Söderberg

Projektledare, utveckling av regional resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck