Regionalt miljöövervakningsprogram för Dalarna 2021-2026

Om publikationen

Löpnummer:
2020:13
Diarienummer:
502-8633-2020
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
102
Publikationstyp:
Rapport
Framsida med exempel på personer som bedriver miljöövervakning genom elfiske, vattenprovtagning och inventeringar.

Denna rapport redovisar Länsstyrelsens regionala miljöövervakningsprogram för Dalarnas län för perioden 2021–2026. Miljöövervakningen syftar till att beskriva miljötillståndet i länet, analysera orsaker till påverkan på miljö- och hälsa, ge underlag för utformning och uppföljning av miljömål och åtgärder samt att i allmänhet följa upp långsiktiga miljöeffekter.

Miljöövervakningsprogrammet beskriver de undersökningar som ska genomföras under den aktuella 6-års perioden, huvudsakligen av länsstyrelsen men också av och i samverkan med andra aktörer som t.ex. Dalälvens vattenvårdsförening, Dalarnas luftvårdsförbund och olika ideella organisationer. Programmet är en vidareutveckling av tidigare programperioders miljöövervakning.

Kontakt