Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2020-2022

Om publikationen

Löpnummer: 2020:06

Diarienummer: 503-2891-2020

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår:

Sidantal: 22

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Planen beskriver hur länsstyrelsen avser att arbeta med tillsynsvägledning inom miljöbalkens 9- och 10 kap och ska tydliggöra den långsiktiga planeringen av gemensamma åtgärder och samverkan inom miljöbalkstillsynen i Dalarnas län.

Kontakt