Liebladet 2020

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
4
Publikationstyp:
Nyhetsbrev
Utsikt över en grön äng, ett äldre träd och en gärdesgård.


Liebladet innehåller artiklar och annonser som rör ängar och ängsskötsel i Dalarna. Bladet ges ut inom informationsprojektet Ett rikt odlingslandskap.

Prenumerera

Kontakta Sarah Lagerberg om du vill prenumerera på Liebladet. Tala om ifall du vill att vi ska skicka bladet med posten eller om du vill ha ett mejl med bladet som bifogad fil i pdf-format.         

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt