Landsbygdsnytt 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
Inget värde angivet
Publikationstyp:
Tidning
Två personer på ett tak där en solcellsanläggning läggs på

Tidskriften Landsbygdsnytt produceras gemensamt av länsstyrelserna i Dalarnas och Gävleborgs län och kommer ut tre gånger per år.

Den innehåller aktuell information för landsbygd och jordbruk, kurser och datum att hålla koll på.

Kontakt:
Märta Ohlsson, redaktör

Gisela Kayal, prenumerationer

Kontakt