God inomhusmiljö i förskola och skola

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 48

Publikationstyp: Broschyr/folder

En flicka i skolan sitter och skriver med penna och papper

Vi spenderar i genomsnitt 90 % av vår tid inomhus och kvalitén på innemiljön har stor betydelse för både hälsa och produktivitet. Det gäller inom alla områden, inte minst skolor och förskolor.

EU-projektet EFFECT4buildings har tillsammans med övriga länder kring Östersjön arbetat gemensamt för att ta fram verktyg och metoder som leder till ökad energieffektivitet i byggnader.

Denna guide är en del av verktygen som tagits fram inom detta område.

Kontakt