Förvaltningsplan för stora rovdjur i Dalarna

Om publikationen

Löpnummer:
2020:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Strategi
Framsida av rapporten: förvaltningsplan för stora rovdjur i Dalarna. En bild på ett lodjur.

Förvaltningsplanen är en viktig del i Länsstyrelsens arbete med att skapa en väl fungerande och förutsägbar rovdjursförvaltning och fungerar som ett styrdokument för Dalarnas rovdjursförvaltning. I planen beskrivs rovdjursförvaltningens förutsättningar och konkreta målsättningar för förvaltningen. Det finns också riktlinjer för förvaltningsåtgärder som kan vidtas för att nå förvaltningsmålen.

Kontakt