Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bevakning av grundläggande betaltjänster 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
195
Publikationstyp:
Rapport
Omslag betaltjänstrapport

Här konstateras att covid-19 bidragit till en påskyndad minskning av kontanter i samhället. Samtidigt verkar motivationen till att lära sig digital teknik ha ökat under året.

Liksom tidigare år bedömer en majoritet av länsstyrelserna att tillgången till grundläggande betaltjänster för privatpersoner i allmänhet är tillfredsställande. Detta beror framförallt på att digitala tjänster används i stor utsträckning. Men tillgången till betaltjänster varierar med användaren och svårigheter finns i högre utsträckning bland äldre, asylsökande, nyanlända och hos personer med vissa funktionsnedsättningar.


Kontakt

Anna-Karin Drake

Nationell samordnare