Årsredovisning 2019

Om publikationen

Löpnummer: 2020:04

Diarienummer: 106-2304-2020

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 160

Publikationstyp: Rapport

Omslag till årsredovisningen. Ett kollage med bilder som visar; solceller, ett barn och en man som går med en varsin cykel i skogen, en sjö där det speglas höstklädda lövträd, händer som håller varandra, kor, krislåda, prästkragar, soluppgång över snöklädda dalabyar, mora kyrka,

I vår årsredovisning presenterar vi det arbete som skett på myndigheten under året.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)