Årsredovisning 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2020:04
Diarienummer:
106-2304-2020
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
160
Publikationstyp:
Rapport
Omslag till årsredovisningen. Ett kollage med bilder som visar; solceller, ett barn och en man som går med en varsin cykel i skogen, en sjö där det speglas höstklädda lövträd, händer som håller varandra, kor, krislåda, prästkragar, soluppgång över snöklädda dalabyar, mora kyrka,

I vår årsredovisning presenterar vi det arbete som skett på Länsstyrelsen i Dalarnas län under året.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)