Ängssvampar i Dalarna - en fältguide

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
511-7233-2020
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
96
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Bild på publikationen Ängssvampar i Dalarna

Publikationen Ängssvampar i Dalarna är en fältguide för svampar i magra gräsmarker. Ängssvampar, det vill säga vaxskivlingar, rödskivlingar, jordtungor och fingersvampar med flera, som lever i välhävdade, gamla fodermarker har minskat dramatiskt i Sverige de senaste 100 åren. Upphörd hävd i form av slåtter och bete, gödsling och igenplantering av ängs- och betesmarkerna har lett till krympande livsutrymme för många hävdberoende organismer, inte bara för ängssvampar.

I Sverige finns 153 arter av ängssvampar, av dessa är 111 arter hittade i Dalarna. Vår förhoppning är att denna fältguide ska öppna dina ”ängssvampsögon” när du är ute i markerna och inventerar!

Fältguiden är sammanställd hösten 2019 av medarbetare från enheten för jordbruk och djurskydd och avdelningen för naturvård på
Länsstyrelsen i Dalarnas län samt Anders Janols.

Vill du köpa fältguiden?

Boken finns att köpa i Länsstyrelsens reception på Åsgatan 38 i Falun. Eller så beställer du den genom att fylla i vårt beställningsformulär - se nedan. Pris: 225 kr + porto.

Vill du beställa en tryckt version av fältguiden?

Klicka då på länken nedan.

Beställningsformulär för tryckta publikationer

Kontakt