Ängssvampar i Dalarna - en fältguide

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 511-7233-2020

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 96

Publikationstyp: Broschyr/folder

Bild på publikationen Ängssvampar i Dalarna

Publikationen Ängssvampar i Dalarna är en fältguide för svampar i magra gräsmarker. Ängssvampar, det vill säga vaxskivlingar, rödskivlingar, jordtungor och fingersvampar med flera, som lever i välhävdade, gamla fodermarker har minskat dramatiskt i Sverige de senaste 100 åren. Upphörd hävd i form av slåtter och bete, gödsling och igenplantering av ängs- och betesmarkerna har lett till krympande livsutrymme för många hävdberoende organismer, inte bara för ängssvampar.

I Sverige finns 153 arter av ängssvampar, av dessa är 111 arter hittade i Dalarna. Vår förhoppning är att denna fältguide ska öppna dina ”ängssvampsögon” när du är ute i markerna och inventerar!

Fältguiden är sammanställd hösten 2019 av medarbetare från enheten för jordbruk och djurskydd och avdelningen för naturvård på
Länsstyrelsen i Dalarnas län samt Anders Janols.

Vill du köpa fältguiden?

Boken finns att köpa i Länsstyrelsens reception på Åsgatan 38 i Falun. Det går också att beställa den om du skickar e-post med bokens namn, ditt namn och din adress till dalarna@lansstyrelsen.se . Pris: 225 kr + porto.

Faktura för betalning kommer i ett separat brev.

Kontakt