2020:10 Förvaltningsplan för stora rovdjur i Dalarna

Om publikationen

Löpnummer: 2020:10

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 42

Publikationstyp: Strategi

Framsida av rapporten: förvaltningsplan för stora rovdjur i Dalarna. En bild på ett lodjur.

Förvaltningsplanen är en viktig del i Länsstyrelsens arbete med att skapa en väl fungerande och förutsägbar rovdjursförvaltning och fungerar som ett styrdokument för Dalarnas rovdjursförvaltning. I planen beskrivs rovdjursförvaltningens förutsättningar och konkreta målsättningar för förvaltningen. Det finns också riktlinjer för förvaltningsåtgärder som kan vidtas för att nå förvaltningsmålen.

Kontakt