Undersökning av läckagebenägen fosfor och rekommendation av aluminiumdosering i Milsbosjöarna

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
537-11270-2018
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport
Rapport - Undersökning av läckagebenägen fosfor och rekommendation av aluminiumdosering i Milsbosjöarna

Rapporten är framtagen av Sjörestaurering Sverige AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Syftet med denna undersökning har varit att beräkna former och mängder av läckagebenägen fosfor i Övre och Nedre Milsbosjöns bottensediment. Denna information utgör basen för att kunna beräkna aluminiumdoser för att fastlägga denna fosfor, minska internbelastningen och förbättra sjöarnas vattenkvalitet. Man har använt en empirisk modell för att uppskatta potentiell internbelastning i sjöarna baserat på mängden mobil fosfor i sedimenten.

Som en del av den här studien har man hämtat och analyserat sediment från Övre och Nedre Milsbosjön. Den totala mängden läckagebenägen fosfor i sjöarnas bottensediment har analyserats i sju sedimentproppar (fyra i Övre och tre i Nedre Milsbosjön) genom fosforfraktionering. Både Övre och Nedre Milsbosjön har halter av läckagebenägenfosfor i sedimenten som kan bidra till en förhöjd internbelastning av fosfor.

Kontakt