Strategi för samverkan och ledning vid samhällsstörningar och höjd beredskap – i Dalarnas län

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 450-7021-19

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 20

Publikationstyp: Strategi

Bild på omslaget

Kontakt