Strategi för formellt skydd av skog i Dalarnas län - reviderad version 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2019-02
Diarienummer:
511-680-2019
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Rapport
Omslag rapport 2019-02

Den nationella strategin för formellt skydd av skog reviderades år 2017. Detta dokument utgör en motsvarande uppdaterad regional strategi för formellt skydd för Dalarnas län, vilken har tagits fram i linje med den nationella strategin. Fokus i beskrivningarna ligger på de delar som är specifika för länet. Med formellt skydd menas här naturreservat, biotopskyddsområden och naturvårdsavtal.

Rapporten har tagits fram gemensamt av Länsstyrelsen i Dalarnas län och Skogsstyrelsen, Dalarnas distrikt.

Kontakt