Projektet Grön infrastruktur i Gåsbergets värdetrakt

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
Bild av omslaget på rapporten

Projektet "Grön infrastruktur i Gåsbergets värdtrakt" hösten 2018. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Sveaskog, Stora Enso och
SLU. I denna skrift ges en översiktlig beskrivning av hur långt projektet nått ett år efter uppstart.
Här beskrivs projektets målsättningar och metodutveckling, data om Gåsbergets värdetrakt samt ett avsnitt som beskriver de problemställningar som ligger till grund för arbetet.

Kontakt