Liebladet

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 4

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Utsikt över en grön äng, ett äldre träd och en gärdesgård.


Liebladet innehåller artiklar och annonser som rör ängar och ängsskötsel i Dalarna. Bladet ges ut inom informationsprojektet Ett rikt odlingslandskap.

Prenumerera

Kontakta Märta Ohlsson om du vill prenumerera på Liebladet. Tala om ifall du vill att vi ska skicka bladet med posten eller om du vill ha ett mejl med bladet som bifogad fil i pdf-format.     

 

 

    

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt