Landsbygdsnytt 2019

Om publikationen

Löpnummer: Landsbygdsnytt 2019

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: Årgång 18

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 12

Publikationstyp: Tidning

Tidskriften Landsbygdsnytt produceras gemensamt av länsstyrelserna i Dalarnas och Gävleborgs län och kommer ut tre gånger per år.

Kontakt:
Märta Ohlsson, redaktör

Gisela Kayal, prenumerationer

 

Kontakt