Landsbygdsnytt 2019

Om publikationen

Löpnummer:
Landsbygdsnytt 2019
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Årgång 18
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Tidning

Tidskriften Landsbygdsnytt produceras gemensamt av länsstyrelserna i Dalarnas och Gävleborgs län och kommer ut tre gånger per år.

Kontakt:
Märta Ohlsson, redaktör

Gisela Kayal, prenumerationer

 

Kontakt