Handledning för inkluderande bemötande

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
11
Publikationstyp:
Annan
Människor som står på en gungbräda som väger jämt

Nu finns det en handledning utifrån webbutbildningen

Ett Dalarna och Sverige för alla!

Handledningen är ett verktyg för dig som är chef eller på andra sätt leder andra att stötta din arbetsgrupp i det fortsatta arbetet med att bli mer inkluderande i sitt bemötande efter att ha gått webbutbildningen.

Syftet med handledningen är att hålla innehållet i webbutbildningen levande på arbetsplatsen och öka förståelsen för hur varje individ kan utgå från sig själv som första steg i en förändring.

Handledningen består av totalt åtta olika övningar där varje övning tar 15 minuter att genomföra. Som stöd finns en PowerPoint med bilder för alla övningar och tillhörande talmanus.

Hedemora kommun och Länsstyrelsen Dalarna har tagit fram handledningen med EU-medel från asyl, migration och integrationsfonden (AMIF) och Europeiska socialfonden (ESF) – genom projekten ”En väg in” och ”Jämställt hela tiden”. I samarbete med jämlikhetsstiftelsen Make Equal.

Till utbildningen Ett Dalarna för alla: https://www.jamliktdalarna.se/ Länk till annan webbplats.

Kontakt