Bostadsmarknad i Dalarna 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2019:07
Diarienummer:
405-7390-2019
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
57
Publikationstyp:
Rapport
Husfasad

Hur ser bostadsförsörjningen ut i Dalarnas län och lever länet upp till lagstiftningens intentioner? Det är bland annat det som denna årliga bostadsmarknadsanalys ska besvara. Kommunernas svar i Bostadsmarknadsenkäten ligger till grund för rapporten. Tack till Dalarnas kommuner som givit Länsstyrelsen underlag! Denna rapport är en del av Länsstyrelsens arbete med att lämna information och planeringsunderlag samt att den också utgör ett underlag för att på nationell nivå analysera bostadsmarknaden i landet.

Kontakt