Årsredovisning 2018 - Länsstyrelsen i Dalarnas län

Om publikationen

Löpnummer:
2019:05
Diarienummer:
106-2084-2019
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
162
Publikationstyp:
Rapport
Framsida Årsredovisning 2018

I Länssstyrelsen i Dalarnas läns årsredovisning 2018 kan du läsa om myndighetens arbete under året.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)