2019:08 Skyddsvärda träd i Dalarna

Om publikationen

Löpnummer: 2019:08

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 126

Publikationstyp: Rapport

Bidl på rapport 2019:08 skyddsvärda träd i dalarna

Åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd och ett tidigare samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Dalarnas län och Centrum för biologisk mångfald har legat till grund för denna rapport.

Inventeringen är en del i arbetet med att värna om gamla träd och dess miljöer, men den är också viktig för att påvisa det biologiska kulturarv som dessa träd representerar.

Kontakt