2019:05 Årsredovisning 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2019:05

Diarienummer: 106-2084-2019

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 162

Publikationstyp: Annan

Framsida Årsredovisning 2018

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)