2019:04 Kulturlandskapet i Lugnet

Om publikationen

Löpnummer: 2019:04

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 64

Publikationstyp: Rapport

Hoppbackar och ängar med lövträd

Åren 2017–2019 genomför Länsstyrelsen och Falu kommun ett gemensamt projekt för att se över skötselplanen och föreskrifterna för Lugnets naturreservat. En del av arbetet går ut på att öka kunskapen om kulturmiljön och områdets kulturvärden. En kulturmiljöutredning genomfördes och resultatet blev den här rapporten.

Utredningen har kartlagt och beskrivit områdets kulturvärden och satt in dem i dess kulturhistoriska sammanhang. Kulturmiljön har värderats och kategoriserats, vilket kan användas som underlag för avvägningar i samband med förvaltning och utveckling inom reservatet.

Kontakt