2019:03 Slutrapport av projektet "Fler nyanlända och personer med funktionsnedsättning i staten"

Om publikationen

Löpnummer: 2019:03

Diarienummer: 303-9660-2016

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 54

Publikationstyp: Rapport

Bild på omslaget till rapporten. Två händer som har en världskarta i sig.

Inom regeringsuppdragen ”Praktik i staten” och ”Moderna beredskapsjobb i staten” har Länsstyrelsen i Dalarnas län arbetat med projektet ”Fler nyanlända och personer med funktionsnedsättning i staten”. Projektet avslutades den 31 december. Ta del av hela projektet i slutrapporten.

När projektet beslutades benämndes den ena målgruppen personer med funktionsnedsättning, därav namnet på projektet. Från år 2017 namnges den målgruppen personer med funktionsvariation.

Kontakt