2019:01 Hur länge finns ängarna kvar?

Om publikationen

Löpnummer: 2019:01

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 228

Publikationstyp: Rapport

En äng med blommor

Många förundras ofta över ängsmarkernas blomsterprakt under sommaren. Men börjar du leta efter ängssvampar under sensommaren och hösten kan mångfalden i form och färg hos svamparna väl mäta sig med blommornas.
Idag är dessa artrika och välhävdade ängsmarker en sällsynthet, vilket även denna studie visar med tydlighet. Av de tidigare så vanliga och vitt utbredda ängsmarkerna finns nu enbart små fragment kvar i landskapet.

Rättelse: På sidan 30 i figur 9 har de två bilderna tyvärr råkat byta plats med varandra.

Kontakt