Vägledning för omarrondering i Dalarnas län 2018

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
En väg i skogen med snö på väg och granar

Länsstyrelsen i Dalarnas län tog under 2017 fram en vägledning för arbetet med kommande omarronderingar i Dalarnas län.

Den vägledningen sågs som ett levande dokument, som vid behov revideras årligen under perioden 2018–2023.

Under 2018 har förarbete för kommande omarrondering inletts i två områden i länet. Erfarenheter från arbetet motiverar revidering av vägledningen. Vägledningen riktar sig till alla som är berörda av eller arbetar med omarrondering.

Kontakt