Utvärdering av energistöd till företag

Om publikationen

Löpnummer: 2018-07

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 81

Publikationstyp: Rapport

Barn som gungar
Europeiska regionala utvecklingsfonden

Denna sida har en kortare adress som du kan använda också: www.lansstyrelsen.se/dalarna/energiutvardering

Resultat och erfarenheter från stöd till energieffektivisering i företag 2015-2017

Resultat och erfarenheter från Länsstyrelsen Dalarnas arbete, under de tre senaste åren, med att stödja små- och medelstora företag med energieffektivisering dokumenteras i denna rapport. Syftet är att utvärdera arbetet inom denna sektor i Energiintelligent Dalarna samt att fungera som halvtidsutvärdering av de energiprojekt som länsstyrelsen är involverad i och som finansieras med medel ur Europeiska Regionalfonden.

Du hittar rapporten 2018-07 Utvärdering av energistöd till företag, längst ner på denna sida.

I rapporten utvärderas projekt som drivs av Energimyndigheten med finansiering från den Europeiska nationella regionalfonden där länsstyrelsen deltagit, såsom stöd till     energikartläggningar, stöd till miljöstudier och energieffektiviseringsnätverk. I rapporten utvärderas även projektet ENCOM 2020 (Ramprogram för företagsstöd) där länsstyrelsen varit projektägare.

För varje projekt lämnas också rekommendationer för fortsatta liknande projekt och utveckling av styrmedel. Förslag läRapportmnas på hur arbetet kan både effektiviseras och snabbas upp samt hur kunskap och erfarenheter som genererats bättre kan tas tillvara. I rapporten sammanfattas också arbetet med den regionala samordningen inom sektorn och vilka behov som återstår för att nå nationella energi- och klimatmål.

Relaterade länkar

ENCOM 2020 – Företagsstöd    
Energinätverk -  
BEE – Branschvis energieffektivisering    
Metod för genomförande av teknikseminarium          

Ytterligare material kopplat till rapporten som kan vara användbart för även andra, finns att ladda ner här:

Branschvis enegieffektivisering slutrapport projekt BEE, pdfPDF

Broschyr, Stöd till energiåtgärder i företag, pdfPDF

Checklista för kartläggning av mjuka energiåtgärder, ExcelPDF

Mall för energihandlingsplan, pdfExcel

Modell för belysningsutredningar, ExcelPDF

Exempel på program för:

Utbildning i styr- och regler för fastighetsägare, pdfPDF

Temadag om effekt och styrning, pdfPDF

Branschvisa informationsblad från projektet BEE:

Drivmedelsstationer, pdfPDF

Livsmedelsbutiker, pdfPDF

Teknikföretag, pdfPDF

Träindustri, pdfPDF

Sågverk, pdfPDF

Livsmedelsindustri, pdfPDF

Restaurang, pdfPDF

Turisthotell, pdfPDF

Skidanläggningar, pdfPDF


Kontakt

Marit Ragnarsson
Projektledare
E-post till Marit Ragnarsson
Telefon 010-225 03 82

Kontakt