Utvärdering av energistöd till företag

Om publikationen

Löpnummer:
2018-07
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
81
Publikationstyp:
Rapport
Barn som gungar
Europeiska regionala utvecklingsfonden

Denna sida har en kortare adress som du kan använda också: www.lansstyrelsen.se/dalarna/energiutvardering

Resultat och erfarenheter från stöd till energieffektivisering i företag 2015-2017

Resultat och erfarenheter från Länsstyrelsen Dalarnas arbete, under de tre senaste åren, med att stödja små- och medelstora företag med energieffektivisering dokumenteras i denna rapport. Syftet är att utvärdera arbetet inom denna sektor i Energiintelligent Dalarna samt att fungera som halvtidsutvärdering av de energiprojekt som länsstyrelsen är involverad i och som finansieras med medel ur Europeiska Regionalfonden.

Du hittar rapporten 2018-07 Utvärdering av energistöd till företag, längst ner på denna sida.

I rapporten utvärderas projekt som drivs av Energimyndigheten med finansiering från den Europeiska nationella regionalfonden där länsstyrelsen deltagit, såsom stöd till     energikartläggningar, stöd till miljöstudier och energieffektiviseringsnätverk. I rapporten utvärderas även projektet ENCOM 2020 (Ramprogram för företagsstöd) där länsstyrelsen varit projektägare.

För varje projekt lämnas också rekommendationer för fortsatta liknande projekt och utveckling av styrmedel. Förslag läRapportmnas på hur arbetet kan både effektiviseras och snabbas upp samt hur kunskap och erfarenheter som genererats bättre kan tas tillvara. I rapporten sammanfattas också arbetet med den regionala samordningen inom sektorn och vilka behov som återstår för att nå nationella energi- och klimatmål.

Relaterade länkar

ENCOM 2020 – Företagsstöd    
Energinätverk -  
BEE – Branschvis energieffektivisering    
Metod för genomförande av teknikseminarium          

Ytterligare material kopplat till rapporten som kan vara användbart för även andra, finns att ladda ner här:

Branschvis enegieffektivisering slutrapport projekt BEE, pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Broschyr, Stöd till energiåtgärder i företag, pdf Pdf, 459.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista för kartläggning av mjuka energiåtgärder, Excel Pdf, 39 kB, öppnas i nytt fönster.

Mall för energihandlingsplan, pdf Excel, 25.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Modell för belysningsutredningar, Excel Pdf, 10.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Branschvisa informationsblad från projektet BEE:

Drivmedelsstationer, pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelsbutiker, pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Teknikföretag, pdf Pdf, 889.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Träindustri, pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Sågverk, pdf Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelsindustri, pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Restaurang, pdf Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Turisthotell, pdf Pdf, 871.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Skidanläggningar, pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Marit Ragnarsson
Projektledare
E-post till Marit Ragnarsson
Telefon 010-225 03 82

Kontakt