Socialtjänstens arbete med hedersvåld

Om publikationen

Löpnummer:
2018-01
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
77
Publikationstyp:
Rapport
Omslagsbild

Länsstyrelsen Dalarna gjorde en första inventering på områden via rapporten 2015:05, Mäns våld mot kvinnor i Dalarna 2011–2014. Denna rapport är en utvidgad kunskapsinventering kring socialtjänstens arbete med våld i nära relationer med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck.
Rapporten visar att implementering av nya arbetssätt med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck förefaller fortfarande befinna sig i ett inledningsskede hos många socialtjänster i Dalarnas län. Socialtjänsten förfogar över en begränsad mängd insatser och metoder för att bistå de våldsutsatta och deras anhöriga.
I rapporten framgår att det föreligger behov av fortsatta utbildningsinsatser inom området för socialtjänstens personal

Kontakt