Samlad regional lägesbild för sociala risker

Om publikationen

Löpnummer:
2018:12
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport
Omslagsbild rapport

Denna rapport är en redogörelse för den första piloten som genomförs inom det nationella regeringsuppdraget ”Utveckla arbetsformer för att motverka sociala risker med fokus på rasism och våldsbejakande extremism”.

Syftet är att se hur det lokala och regionala arbetet med att ta fram relevanta lägesbilder för kommuner och länsstyrelser, kan utvecklas och samverkas för att få regionala, samlade lägesbilder. För att kunna påverka arbetet med t.ex. våldsbejakande extremism behövs bra lägesbilder och ett systematiskt, långsiktigt arbete med att ta fram dem.

Kontakt