Omarrondering - så här gör vi nu!

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Ett rött stort hus med människor framför

Din fastighet har inte alltid sett ut som den gör idag, den har förändrats under flera hundra år. Frågan är hur du vill att den ska se ut i framtiden? I den här foldern berättar vi vad vårt nya arbete med omarrondering kan erbjuda dig, din familj och bygden du lever i.

Broschyren utgiven år 2018 av Länsstyrelsen i Dalarnas län i samverkan med Lantmäteriet och Skogsstyrelsen.

Kontakt