Liebladet

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal:

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

 

Liebladet innehåller artiklar och annonser som rör ängar och ängsskötsel i Dalarna. Bladet ges ut inom informationsprojektet Ett rikt odlingslandskap..

Prenumerera Kontakta Märta Ohlsson om du vill prenumerera på Liebladet. Tala om ifall du vill att vi ska skicka bladet med posten eller om du vill ha ett mejl med bladet som bifogad fil i pdf-format.         

Kontakt