Landsbygdsnytt 2018

Om publikationen

Löpnummer:
Landsbygdsnytt 2018
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Årgång 17
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Tidning

Tidskriften Landsbygdsnytt produceras gemensamt av länsstyrelserna i Dalarnas och Gävleborgs län och kommer ut tre gånger per år.

Kontakt:
Sarah Lagerberg, redaktionen

Gisela Kayal, prenumerationer


Kontakt