Landsbygdsnytt 2018

Om publikationen

Löpnummer: Landsbygdsnytt 2018

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: Årgång 17

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 12

Publikationstyp: Tidning

Tidskriften Landsbygdsnytt produceras gemensamt av länsstyrelserna i Dalarnas och Gävleborgs län och kommer ut tre gånger per år.

Kontakt:
Sarah Lagerberg, redaktionen

Gisela Kayal, prenumerationer


Kontakt